Os wnaethoch chi danysgrifio drwy’r wefan hon:

  • Ewch i’ch proffil drwy ddewis eich enw neu lun proffil ar dde uchaf y dudalen (mewngofnodwch os oes angen).
  • Ewch i’r dudalen Danysgrifiadau yn y dewisiadau.
  • Gwasgwch y botwm i beidio adnewyddu eich tanysgrifiad. Bydd y tanysgrifiad yn parhau yn weithredol hyd at ddiwedd y cyfnod cyfredol, ond ni fydd yn adnewyddu ar ôl hynny.
  • Neu, gwasgwch y botwm i ganslo yn syth a bydd eich tanysgrifiad yn dod i ben ar unwaith. Os ydych chi’n canslo o fewn 14 diwrnod ar ôl cychwyn tanysgrifiad newydd, a chyn i chi dderbyn unrhyw rifynnau, cewch ad-daliad.
  • Nid oes unrhyw ad-daliad am ganslo tanysgrifiad ar ôl 14 diwrnod, nac ar ôl iddo adnewyddu.

Os wnaethoch chi danysgrifio i Lingo Newydd ar ap iOS drwy’r App Store:

Os wnaethoch chi danysgrifio drwy ddull arall, megis siec neu ddebyd uniongyrchol: