Os ydych chi’n derbyn cylchgrawn Golwg drwy’r post, mi allwch chi hefyd ddarllen yr holl gynnwys ar ein gwefan gyda Golwg+.

Os wnaethoch chi danysgrifio drwy’r wefan hon:

Os wnaethoch chi danysgrifio drwy ddull arall, megis siec neu ddebyd uniongyrchol:

  • Pan ddaw eich copi o Golwg drwy’r post, nodwch y cod tanysgrifio sydd ar yr amlen neu’r gorchudd.
  • Ewch i wefan Golwg360 a gwasgu Tanysgrifio.
  • Dewiwch yr opsiwn “Mae gen i danysgrifiad post yn barod”
  • Os ydych chi eisoes wedi cofrestru ar un o’n gwefannau, mewngofnodwch i’ch cyfrif.
  • Neu, ewch ati i greu cyfrif gan ddilyn y cyfarwyddiadau. Mae’n bosib bydd angen i chi gadarnhau’ch cyfeiriad ebost – cofiwch edrych am ein neges yn eich ffolder rwtsh neu sbam.
  • Rhowch eich cod tanysgrifio a’ch cod post yn y blychau priodol.
  • Rydych chi nawr yn gallu darllen cynnwys Golwg ar ein gwefan. Os hoffech chi ddefnyddio ein ap apGolwg yn ogystal, bydd angen cysylltu’ch tanysgrifiad gyda’r ap (ar ôl dilyn y camau uchod).

Beth yw fy nghod tanysgrifio?

Bydd angen eich cod tanysgrifio a’ch cod post arnoch chi i greu cyfrif Golwg+. Edrychwch ar amlen neu orchudd y cylchgrawn pan ddaw’r drwy’r post.

Amlen Golwg yn dangos lleoliad y rhifau