Er mwyn mewngofnodi i’ch cyfrif, gwasgwch o botwm Mewngofnodi ar frig pob tudalen, neu ewch i’r dudalen mewngofnodi.

Os wnaethoch chi gofrestru drwy ddefnyddio Facebook, Twitter neu Apple, gwasgwch yr un botwm eto i fewngofnodi.

Neu, rhowch eich cyfeiriad ebost a chyfrinair yn y blychau priodol.

  • Cofiwch ddefnyddio’r un dull o fewngofnodi (Facebook, Twitter, Apple neu ebost) bob tro.
  • Rhaid defnyddio union yr un ebost a ddefnyddiwyd gennych i gofrestru. Gwiriwch y sillafu, a gofalwch i osgoi defnyddio fersiynau amgen (ee. googlemail.com yn lle gmail.com)

Newid cyfrinair

Os ydych chi’n cael trafferth mewngofnodi, gallwch newid eich cyfrinair.

Gwasgwch y ddolen “Dwi wedi anghofio fy nghyfrinair” sy’n ymddangos o dan y ffurflen mewngofnodi.

Rhowch eich cyfeiriad ebost yn y blwch, a chewch ebost gyda dolen i ddewis cyfrinair.

Os ydych chi’n defnyddio apGolwg, nodwch fod cyfrinair yr ap a chyfrinair y wefan yn wahanol. Gallwch newid cyfrinair yr ap ar wahân.

Rwy’n dal i gael trafferth